Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych EXPRIM Sp. z o.o. to  firma o profilu  inżynieryjnym w  branży sanitarnej działająca od 30 lat na rynku polskim, bazująca na  długoletnim  doświadczeniu pracowników Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu.

Wyposażenie pompowni wody z dwoma zbiornikami retencyjnymi przy Cargillu w Bielanach WrocławskichFirma P.R.I.M. EXPRIM Sp. z o.o. powstała w 1991 roku w wyniku pracowniczej prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego i  z powodzeniem funkcjonuje  do chwili obecnej.

Nasze doświadczenia budowaliśmy jako wykonawca, realizując projekty infrastrukturalne  na rzecz  sektora publicznego  i prywatnego, jak również  przez 23 lata - do roku 2016 - jako  przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji świadczące  usługi dostawy wody i odbioru ścieków  w najprężniej rozwijającej się pod Wrocławiem Gminie Kobierzyce.

Sukces naszej firmy oparliśmy na doskonale wyszkolonej kadrze inżynierskiej, dzięki której jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom optymalne rozwiązania techniczne cechujące się innowacyjnością i nowoczesnością.

Wyróżniamy się wysoką jakością obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

Działalność spółki jest oceniana pozytywnie przez inwestorów, co potwierdzają wystawione  spółce listy referencyjne.