Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych EXPRIM Sp. z o.o.

Adres:

ul. Kobierzycka 22
52-315 Wrocław

Oznaczenie Sądu Rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

Numer KRS:
0000055149

Kapitał zakładowy:
336.500,00 zł

Konto:
B G Ż O/Wrocław

41 2030 0045 1110 0000 0034 8470

NIP:
899 - 010 - 70 - 94

REGON:

9 3 1 0 2 0 1 0 5