Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych EXPRIM Sp. z o.o., prowadzi od 1991 roku działalność na terenie Dolnego Śląska, bazując na doświadczeniu załogi prywatyzowanego przedsiębiorstwa o tej samej nazwie z tradycjami sięgającymi lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Główny profil działalności to roboty inżynieryjne sieci wodno-kanalizacyjnych, stacje uzdatniania wody z przepompowniami oraz branża elektryczna od instalacji niskoprądowych z automatyką sterowania poprzez niskie napięcia do napięć średnich 20 kV.

Do roku 2016 przez ponad 23 lata świadczone były przez wyspecjalizowane służby usługi eksploatacyjne stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków wraz z sieciami i innymi urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi. Zarząd Spółki ma siedzibę przy ul. Kobierzyckiej 22 we Wrocławiu, Zakład Produkcji Pomocniczej z Bazą Sprzętowo-Transportową liczącą ponad 100 jednostek specjalistycznych w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 32, Kopalnię Piasku w Szczepankowicach.

W latach 2004 - 2010 całość działalności nadzorowana była przez Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 9001 oraz ISO 14001.

Od wielu lat osiągnięcia Spółki znajdują pozytywne notowania w ogólnopolskich rankingach prowadzonych przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, INFOR, Dziennik Finansowy Prawo i Gospodarka oraz Puls Biznesu.

Działalność Spółki pozytywnie jest oceniana przez inwestorów oraz samorządy Dolnego Śląska. Od trzech lat systematycznie przedsiębiorstwo zaliczane jest w poczet elitarnego Klubu Gazel Biznesu - najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.